Tailored Compliance | Tailored Compliance
15342
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15342,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Tailored Compliance

Tailored Compliance betreft een nieuwe onafhankelijke compliance dienstverlener met focus op de naleving van anti-witwas- & sanctiewetgeving en met de Nederlandse trustsector als primaire doelgroep. Daarnaast richt Tailored Compliance zich ook op andere wwft instellingen.

 

Tailored Compliance wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid in de rol van business sparring partner waarbij (het management van) het trustkantoor of andere wwft instelling zich (in haar dagelijks beleid) gesteund kan voelen met raad en daad. Tailored Compliance beoogt in beginsel lange termijn samenwerkingsverbanden aan te gaan om organisaties te helpen sturen op een toekomstgerichte integriteitbewuste organisatie & beheerste bedrijfsvoering en daarmee voor grote (integriteit)risico’s te behoeden.

 

Missie
Tailored Compliance streeft naar kwalitatief hoogwaardige compliance dienstverlening aan trustkantoren en andere wwft instellingen.

Vanuit een onafhankelijke positie ambieert Tailored Compliance met aandacht voor innovatie bij te dragen aan een integere en beheerste bedrijfsvoering door (strategische) compliance advisering en/of ondersteuning van de compliance functie. Dit alles met een grote (persoonlijke) betrokkenheid en met oog voor de specifieke noden en wensen van betreffend trustkantoor of wwft instelling.

 

Visie
In een turbulente/dynamische financiële sector met continue aanscherpende regelgeving en actieve toezichthouders als De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten neemt Tailored Compliance een aanzienlijke behoefte in de markt waar daar waar het compliance advies & ondersteuning aangaat. Tailored Compliance assisteert -middels advies en ondersteuning- trustkantoren en andere wwft instellingen in het vinden van de juiste balans voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.

 

Strategie
Tailored Compliance gaat graag met diverse partijen samenwerkingsverbanden aan om in wisselwerking de krachten te bundelen ten einde op innovatieve wijze toekomstgericht binnen de financiële sector (verder) invulling te geven aan een beheerste en integere bedrijfsvoering.